Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej
Termin
wtorek, 26 marzec 2019 13:00
Miejsce
Urząd Gminy w Kłodawie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich w 2018 roku (druk BRG nr 69/2019).
 5. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury o kalendarzu imprez kulturalnych na rok 2019 (druk BRG nr 70/2019).
 6. Omówienie działań promocyjnych Gminy Kłodawa na obszarze turystyki za 2018 rok wraz z planem na 209 rok (druk BRG nr 55/2019).
 7. Analiza projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad  posiedzenia komisji.
 
 

Terminy

 • wtorek, 26 marzec 2019 13:00

Wspierane przez iCagenda

© Rada Gminy Kłodawa