Posiedzenie komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
Termin
poniedziałek, 25 marzec 2019 15:00
Miejsce
Urząd Gminy w Kłodawie

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego (druk BRG nr 67/2019).
 5. Analiza projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk BRG nr 61/2019);
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk BRG nr 62/2019);
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk BRG nr 63/2019);
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk BRG nr 64/2019);
  5. bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
   (druk BRG nr 65/2019);
  6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa w gminie Kłodawa (druk BRG nr 68/2019).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad  posiedzenia komisji.
 
 

Terminy

 • poniedziałek, 25 marzec 2019 15:00

Wspierane przez iCagenda

© Rada Gminy Kłodawa