Posiedzenie komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Termin
poniedziałek, 25 marzec 2019 13:00
Miejsce
Urząd Gminy w Kłodawie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Analiza projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa w 2020 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki (druk BRG nr 58/2019);
  b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok (druk BRG nr 59/2019);
  c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 (druk BRG nr 60/2019);
  d. bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk BRG nr 65/2019).
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad  posiedzenia komisji.
 
 

Terminy

 • poniedziałek, 25 marzec 2019 13:00

Wspierane przez iCagenda

© Rada Gminy Kłodawa