Rada Gminy Kłodawa

Nazwa Stanowisko Telefon
Andrzej Korona Przewodniczący Rady Gminy
Bożena Adamczak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Gerard Bieryło Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiesław Witczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rafał Chodkiewicz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wanda Grabowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Ryszard Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
Roman Leśnicki Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej
Elwira Cierniewska Biuro Rady Gminy 95 721 66 68

© Rada Gminy Kłodawa