Strona Rady Gminy Kłodawa nie ma ona zastąpić Gminnego Portalu Informacyjnego czy BIP lecz je uzupełnić, dostarczając informacji o „kuchni” Rady zgodnie z zasadą jawności działania organów administracji publicznej. Jej zadaniem jest również pomoc radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
W Terminarzu są wiadomości o czasie, miejscu oraz tematyce sesji plenarnych i posiedzeń komisji,  zebrań wiejskich i innych ważnych wydarzeń. W dziale Bieżące prace udostępniamy projekty uchwał oraz materiały informacyjne. Można zgłaszać do nich uwag lub poprawki w formie komentarzy. Dział Wystąpienia zawiera informacje o skargach, wnioskach i petycjach zgłaszanych do Rady Gminy. W dziale Pliki do pobrania gromadzimy materiały, z których często korzystają działacze samorządowi.

Uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania i rozbudowy strony można przesłać używając formularza kontaktowego.

Komisja Statutowa rozpoczęła pracę

Dnia 5 marca 2019 odbyło się pierwsze posiedzenie komisji Statutowej.

Komisja:

  1. powierzyła Andrzejowi Koronie obowiązki wiceprzewodniczącego,
  2. przyjęła swój plan pracy,
  3. dokonała analizy pierwszej partii, stanowiącej objętościowo około połowy tekstu obowiązującego Statutu Gminy i wprowadziła do niego poprawki. Rezultaty zapisane na pliku roboczym można zobaczyć tutaj.
  • 0101
  • 0202

Simple Image Gallery Extended

Ostatnio zmienianyśroda, 06 marzec 2019 13:27

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa