Strona Rady Gminy Kłodawa nie ma ona zastąpić Gminnego Portalu Informacyjnego czy BIP lecz je uzupełnić, dostarczając informacji o „kuchni” Rady zgodnie z zasadą jawności działania organów administracji publicznej. Jej zadaniem jest również pomoc radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
W Terminarzu są wiadomości o czasie, miejscu oraz tematyce sesji plenarnych i posiedzeń komisji,  zebrań wiejskich i innych ważnych wydarzeń. W dziale Bieżące prace udostępniamy projekty uchwał oraz materiały informacyjne. Można zgłaszać do nich uwag lub poprawki w formie komentarzy. Dział Wystąpienia zawiera informacje o skargach, wnioskach i petycjach zgłaszanych do Rady Gminy. W dziale Pliki do pobrania gromadzimy materiały, z których często korzystają działacze samorządowi.

Uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania i rozbudowy strony można przesłać używając formularza kontaktowego.

Komisja Statutowa ma swój kącik

Rozpoczyna pracę doraźna Komisja Statutowa powołana przez Radę Gminy w celu opracowania projektów:

  • nowego statutu Gminy,
  • nowych statutów sołectw,
  • uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów statutów sołectw,
  • zasad używania symboli Gminy Kłodawa,
  • insygniów organów Gminy Kłodawa.

Pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się dnia 5 marca 2019 (wtorek) o godz. 17:00 w sali Urzędu Gminy.

Materiały komisji są publikowane w dziale Rada / Komisja Statutowa. Zapraszamy do zapoznawania sie z nimi oraz zamieszczania w formie komentarzy swoich wniosków i uwag.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 07 maj 2019 10:33

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa