Strona Rady Gminy Kłodawa nie ma ona zastąpić Gminnego Portalu Informacyjnego czy BIP lecz je uzupełnić, dostarczając informacji o „kuchni” Rady zgodnie z zasadą jawności działania organów administracji publicznej. Jej zadaniem jest również pomoc radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
W Terminarzu są wiadomości o czasie, miejscu oraz tematyce sesji plenarnych i posiedzeń komisji,  zebrań wiejskich i innych ważnych wydarzeń. W dziale Bieżące prace udostępniamy projekty uchwał oraz materiały informacyjne. Można zgłaszać do nich uwag lub poprawki w formie komentarzy. Dział Wystąpienia zawiera informacje o skargach, wnioskach i petycjach zgłaszanych do Rady Gminy. W dziale Pliki do pobrania gromadzimy materiały, z których często korzystają działacze samorządowi.

Uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania i rozbudowy strony można przesłać używając formularza kontaktowego.

Spotkanie sołtysów i członków rad sołeckich

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Sołectwa
Termin
2019-03-15 18:00
Miejsce
Ośrodek "Cysters" w Mironicach

18:00 otwarcie kongresu  - wystąpienie Wójta Gminy Kłodawa

18:10 Dzień Sołtysa – życzenia - wręczenie na ręce Sołtysów upominków dla Sołectw
(poszczególni Sołtysi prezentują członków rad sołeckich)

18:30 Współpraca Sołectw z Radą Gminy - wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

18:40 Prawne aspekty funkcjonowania Sołectw - szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Grzesiowski, Radca prawny Urzędu Gminy Kłodawa

18:55 RODO – ochrona danych osobowych - szkolenie przeprowadzi Sebastian Banaszak, Inspektor ochrony danych osobowych z firmy Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

19:15 Fundusz Sołecki - wprowadzenie - szkolenie poprowadzi Karolina Niciejewska Sekretarz Gminy Kłodawa

19:30 MOF – prezentacja filmu - informacje przedstawią Beata Grzegolec oraz Anna Kowalska-Maksimowicz z UG Kłodawa

19:40 Poczęstunek - rozmowy, wymiana doświadczeń

 
 

Terminy

  • 2019-03-15 18:00

Wspierane przez iCagenda

© Rada Gminy Kłodawa