Najbliższa sesja Wyróżniony

Najbliższa sesja Rady Gminy Kłodawa odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 (czwartek) o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach.

Przewidywany porządek obrad
 1. Sprawy organizacyjne:
   a) otwarcie posiedzenia,
   b) stwierdzenie quorum,
   c) przyjęcie porządku obrad.
 2. Spotkanie ze Starostą Gorzowskim
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
 4. Analiza sprawozdań komisji Rady Gminy Kłodawa z pracy w roku 2018.
 5. Podjęcie oświadczenia w sprawie protokołowania sesji oraz posiedzeń komisji Rady Gminy Kłodawa
 6. Przyjęcie protokołów II i III Sesji Rady Gminy Kłodawa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) powołania Komisji Statutowej,
   b) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kłodawa,
   c) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy Kłodawa,
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Ostatnio zmienianypiątek, 01 luty 2019 07:02

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa