Jesteś na stronie Rady Gminy Kłodawa. Nie ma ona zastąpić Gminnego Portalu Informacyjnego czy BIP lecz je uzupełnić, dostarczając informacji o „kuchni” Rady zgodnie z zasadą jawności działania organów administracji publicznej.

Jej zadaniem jest również pomoc radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w pracy na rzecz wspólnoty samorządowej. Ma temu służyć dobór materiałów.
W dziale Terminarz znajdują się wiadomości o czasie, miejscu oraz tematyce sesji plenarnych i posiedzeń komisji,  zebrań wiejskich i innych ważnych wydarzeń. W dziale Bieżące prace udostępniamy projekty uchwał oraz innych materiałów, które będą przedmiotem obrad. Można zgłaszać do nich uwag lub poprawki w formie komentarzy. Dział Wystąpienia zawiera informacje o losach skarg, wniosków i petycji zgłaszanych do Rady Gminy. W dziale Pliki do pobrania gromadzimy materiały, z których często korzystają działacze samorządowi.

Prosimy o uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania i rozbudowy strony. Można je przesłać używając formularza kontaktowego.

© Rada Gminy Kłodawa